Follow @_thomasvernon Paparazzi
Paparazzi
Amidst all of these flashing lights, I pray the fame won't take my life.